Responsible for the treatment

Enheten som er ansvarlig for databehandling er Kapturall Solutions, S.L. (heretter referert til Kapturall eller Innehaveren) med spansk skatteidentifikasjonsnummer B95733358 og adresse på C/Gabriel Ramos Uranga 18D, 48993, Getxo, Bizkaia, som eier av Nettstedet tilgjengelig gjennom URL https://www.cloudchampion.no/ (i det følgende kalt Cloud Champion eller nettside).

Personvernpolicy regulerer innsamling og behandling av personopplysninger som leveres av brukere ved tilgang til, navigasjon og bruk av nettstedet.

Datainnsamling, formål, legitimeringsgrunnlag og bevaringsperiode:

a. Kontakt: Brukeren kan kontakte oss gjennom skjemaet som har blitt opprettet for dette formålet på Nettstedet. Gjør dette ved å gi oss identifiserende informasjon som navn, e-postadresse, telefonnummer og årsak til henvendelsen han vil gjøre. Kapturall vil bruke dataene til behandling av spørsmål og kontakt av Brukeren.
Samtykket fra brukeren anses å være det rettslige grunnlaget for databehandling.
Data for dette formålet lagres i en periode på ett år, med mindre annet gjelder.

b. Kampanje for fornyelse av lisenser: Personopplysningene som gis ved aktivering av registreringskoden for kampanjen for fornyelse av lisenser vil gi brukerne tilgang til informasjon om sine kunder og kontrakter. Plattformen gir brukerne tilgang til informasjon om kontrakter og portefølje av sine kunder og tilgang til informasjon om sine kontrakter og varsle dem om utløpet av sine programvarelisenser.
Samtykket fra brukeren anses å være det rettslige grunnlaget for databehandling.
Dataoppbevaringsperioden vil være tiden der brukeren er registrert i plattformen og ikke har tilbakekalt samtykket.

Informasjonskapsler: Nettstedet bruker teknologi for å introdusere filer kalt informasjonskapsler i utstyret som brukes til å få tilgang til og navigere på nettstedet. Informasjonskapsler kan blokkeres eller deaktiveres når som helst gjennom innstillingsalternativene i nettleseren, og brukes til å forbedre nettopplevelsen din på nettstedet, analysere brukernavigasjon og tilby personlig tilpasset innhold. Les våre retningslinjer for informasjonskapsler for mer informasjon*
Samtykket fra brukeren anses å være det rettslige grunnlaget for databehandling.

c. Reklamer: Etter godkjenning fra brukeren, kan Kapturall sende ham egen annonsering om tjenestene den tilbyr, så vel som tredjeparts e-postmeldinger som er forskjellige fra Cloud Champion. Dette samtykket kan trekkes tilbake når som helst.
Samtykket fra brukeren anses å være det rettslige grunnlaget for databehandling.
Dataoppbevaringsperioden vil være tiden der brukeren er registrert i systemet vårt for sending av reklamer og hvis brukeren ikke har tilbakekalt sitt samtykke.

Felles behandlingsansvar

Ved registrering i Cloud Champion, kan brukeren legge til en -distributør, som vil tilby sine tjenester og materialer på plattformen. Den aktive distributøren i Cloud Champion fra datoen for Personvernpolicy er:
– ALSO AS, med skatte-ID NO943347069MVA og adresse: Strandveien 17, 1366 Lysaker (Norge)
– Crayon AS, med skatte-ID 991124810 og adresse: Sandakervelen 114A, 0484 Oslo (Norge)
– Tech Data Norway, med skatte-ID 935568897 og adresse: Oslo (Norge)
– Arrow ECS SAS, med skatte-ID 284 169 926 og adresse: Rue Victor Hugo 38/40, 92411 Courbevole (Frankrike)
Med tanke på plattformens art kan den relaterte distributøren variere, da nye emner kan legges til, elimineres eller modifiseres i listen i henhold til relevante omstendigheter.
Kapturall og -distributøren vil behandle dine personopplysninger ettersom begge har ansvar for dette og gi deg de tjenestene og funksjonalitene som er tilgjengelige gjennom Cloud Champion.
Vi vil forklare i de følgende avsnittene formål, legitimitetsbaser og oppbevaringsperioder som gjelder behandlingen av dine personopplysninger.

Datainnsamling, formål, legitimeringsgrunnlag og bevaringsperiode:

a. a. Registrering i plattformen og administrasjon av brukerprofilen: når brukeren registrerer på plattformen, må han/hun gi oss identifiserende informasjon som navn og etternavn, e-postadresse, firma og identifikasjonsnummer, samt -distributøren han ønsker å følge, området han jobber i og hans telefon.
Kapturall vil behandle dataene med det formål å kunne administrere brukerprofilen innen plattformen og alle tjenester som er knyttet til brukeren og som er iboende for dem, blant annet tilby tjenester og innhold fra Microsoft. På den annen side, vil -distributøren behandle brukerens informasjon for å kunne tilby informasjon og tjenester i henhold til deres profil innenfor plattformen, de som markedsfører og selger Microsoft-produkter, koordinerer sin aktivitet med Kapturall.
Det rettslige grunnlaget for behandling av slike data anses samtykket fra brukeren.
Kapturall vil oppbevare dataene dine så lenge tjenesten vil tilbys, og hvis brukeren er registrert i plattformen. Hvis forholdet til Kapturall ved kansellering av plattformabonnementet, vil personopplysninger blokkeres i en maksimal periode på fem år for å være i stand til å oppfylle juridiske forpliktelser.
Derfor vil -distributøren oppbevare brukerens data mens han er registrert på plattformen og følger den. Dataene vil lagres inntil Brukeren avslutter abonnementet for Cloud Champion-plattformen eller bestemmer å ta avstand fra -distributøren med det formål å formalisere et nytt juridisk forhold til en annen -distributør som opererer i plattformen. I begge tilfeller vil -distributøren blokkere personopplysninger i en periode på maksimalt fem år med det formål å oppfylle juridiske forpliktelser.

b. b. Tjenester og innhold som opplæring, arrangementer, nedlasting av materiale… Brukeren kan abonnere på tjenester, laste ned innhold, registrere for opplæring, arrangementer og laste ned materiale, og hans data vil behandles med det formål å kunne administrere tilgang til disse tjenestene eller nedlasting av innhold. Behandlingsformålet er å tilby brukeren de etterspurte tjenestene eller innholdet gjennom Cloud Champion, for eksempel opplæring, nedlastinger eller deltakelse på arrangementer.
Samtykket fra brukeren anses å være det rettslige grunnlaget for databehandling.
Kapturall vil oppbevare data så lenge tjenesten vil tilbys, og hvis brukeren ikke har tilbakekalt sitt samtykke eller avsluttet abonnementet fra plattformen. Distributøren vil derfor behandle dataene fra brukerne mens de følger dem i Cloud Champion-plattformen. Databehandlingen vil avsluttes hvis Brukeren endrer distributøren eller avslutter abonnementet fra plattformen.

c. Annonsering: Kapturall og -distributøren vil kunne behandle dine data for å holde deg oppdatert om vår aktivitet og nyheter i Cloud Champion eller gi deg informasjon om plattformen ved å bruke elektroniske midler i henhold til vår legitime interesse. Brukeren kan motsette seg dette ved registrering på plattformen eller gjøre innvendinger som forklart nedenfor.
Tiden for dataoppbevaring av Kapturall vil anses å være den perioden brukeren blir registrert i vårt system for sending av reklamer og forutsatt han ikke har utøvet retten til å innvende. -distributøren vil behandle dataene fra brukerne, mens de overholder dem i Cloud Champion-plattformen og ikke utøver retten til innvendinger.

Datakommunikasjontil tredjepart

Hvis brukeren autoriserer det på en ekspress måte, kan Kapturall kommunisere hans data til Microsoft med de formål å tilby andre tjenester som brukeren har fulgt, samt gi informasjon og forretningsmuligheter som er knyttet til Microsoft-produkter.
Det rettslige grunnlaget for behandling av slike data vil alltid baseres på behovet for behandling for utførelse av en kontrakt eller på brukerens forhåndsgodkjenning for disse formålene.
Som følge av tilbudet av tjenesten og for den trofaste oppfyllelsen av de pålagte forpliktelsene, kan de medansvarlige partene formidle sine data til de offentlige administrasjonene, dommere og domstoler, for de ansvar som følger av behandling av disse dataene.

Utøvelse av rettigheter

Brukeren har rett til å tilbakekalle samtykke for behandlingen, utøve rettighetene til tilgang, retting, sletting, flyttbarhet, motstand og begrensning av behandlingen, og bringe den under oppmerksomhet fra Kapturall eller distributøren, ved å sende en e-post til noah@cloudchampion.no eller angi det til ovenstående adresse, med emnet “Personvern”.
Ved spesielle anledninger kan vi be brukeren bevise sin identitet gjennom et offisielt dokument, for eksempel med det formål å unngå tilgang til hans data fra tredjepart. Endelig kan brukeren formidle en endring ved å sende en skriftlig varsling eller be om å avslutte abonnementet og indikere det i en av de oppgitte adressene.
Brukeren har rett til å sende inn et krav til det spanske databeskyttelsesbyrået for håndheve sine rettigheter.

Endring av Personvernpolicy

Kapturall forbeholder seg retten til å endre Personvernpolicy ved å overholde gjeldende lovverk om databeskyttelse og forhåndskommunikasjon til interesserte parter.

Språk som gjelder Personvernpolicy

Språket som gjelder Personvernpolicy er spansk. Mulige versjoner av dokumentet på et annet språk tilbys for brukerens bekvemmelighet og med det formål å lette forståelse. Imidlertid vil Personvernpolicy alltid styres av versjonen på spansk.
I tilfelle motsetning mellom Personvernpolicy på hvilket som helst språk og versjonen på spansk, vil den spanske versjonen ha forrang.

VEDLEGG II

Vi har oppdatert vår Personvernpolicy

Hos Kapturall er personvernet til våre kunder og abonnenter veldig viktig, og derfor, som følge av endring av driftsforholdene til Cloud Champion-plattformen, ønsker vi at du skal kunne ta de mest passende beslutningene om informasjonen som du må dele med oss.
Vi tenker at det er viktig at du vet hvordan vi bruker og beskytter dataene dine. Derfor anbefaler vi deg å lese vår nye og oppdaterte Personvernpolicy* og forstå informasjonen om hvordan vi behandler dine data med nyheter som følger på Cloud Champion-plattformen.
Som et sammendrag vil dataene dine behandles av Kapturall Solutions, S.L. og distributøren som du forholder deg til, på Cloud Champion-plattformen for riktig utførelse av tjenesten, for å kunne ivareta dine rettigheter, og, med mindre du indikerer noe annet, holde deg informert om våre produkter ved å bruke elektroniske midler.
Vi vil oppbevare dataene dine i den tidsperioden som anses å være nødvendig for levering av tjenesten.
Rettighetene til tilgang, retting, sletting, flyttbarhet, motstand og begrensning av behandlingen kan utøves når som helst, ved å sende oss en e-post til noah@cloudchampion.no eller skrive til adressen som kan finnes i Personvernpolicy. Du har rett til å klage til det spanske byrået for databeskyttelse.

Takk for din tillit,
Kapturall-team

Denne kommunikasjonen sendes av Kapturall Solutions, S.L., NIF B95733358 med registrert kontor i Gabriel Ramos Uranga Street, 18D, 48993 Getxo – Bizkaia. Rettighetene til tilgang, retting, sletting, flyttbarhet, motstand og begrensning av behandlingen kan utøves når som helst. noah@cloudchampion.no

 

*https://www.cloudchampion.es/politica-de-privacidad/)