Om Arrow

Arrow ECS er en verdiskapende distributør som leverer komplette IT-løsninger for små, mellomstore og store bedrifter og organisasjoner.

Ved å være konsulent for både leverandører og forhandlere, tar vi sikte på å forenkle prosesser, skreddersy løsningen og sikre at partnerne utvikler sin virksomhet. Vi kan skape løsninger med de beste infrastrukturkomponentene for å møte kundens IT-behov.

Alt salg skjer gjennom partnerfirmaer.

ArrowSphere

Skyen forandrer markedet, og endring innebærer alltid visse vanskeligheter, men i tillegg til utfordringene representerer skyen også et konkret forretningspotensial for tjenesteleverandører som deg.

Mens du leter etter måter å få modellen din for gjentakende tjenester til å vokse, finner du en oppside. Din rolle som en viktig ressurs for skytjenester vil posisjonere deg til å integreres dypere i kundens forretningsprosesser, og styrke relasjoner på en måte du aldri kunne oppnå med engangstransaksjoner.

Administrasjon av driftskostnader

Bedre administrering av flere skytjenesteleverandørers programmer erstatter virkedager med ikke-produktivt arbeid, og unngår de kostbare, men uunngåelige feilene når man håndterer ulike programmer manuelt. Bruk ArrowSpheres markedsledende tilbud for IaaS (infrastruktur som tjeneste) som erstatter (eller utfyller) proprietær maskinvare eller programvare.

Kostnads- og prisløsninger

ArrowSphere xSP hjelper deg med å optimalisere prisen (og kostnadene) på tilbudene dine ved å analysere bygge- versus kjøpemuligheter for grunnleggende elementer av tjenesten din og finne de beste tjenesteprisene på markedet.

Administrasjon av driftskostnader

Bedre administrering av flere skytjenesteleverandørers programmer erstatter virkedager med ikke-produktivt arbeid, og unngår de kostbare, men uunngåelige feilene når man håndterer ulike programmer manuelt. Bruk ArrowSpheres markedsledende tilbud for IaaS (infrastruktur som tjeneste) som erstatter (eller utfyller) proprietær maskinvare eller programvare.

Kostnads- og prisløsninger

ArrowSphere xSP hjelper deg med å optimalisere prisen (og kostnadene) på tilbudene dine ved å analysere bygge- versus kjøpemuligheter for grunnleggende elementer av tjenesten din og finne de beste tjenesteprisene på markedet.

Administrasjon av kapasitet og motstandsdyktighet

Vi forstår at som det er kritisk for en skytjenesteleverandør at du er i stand til å tilby en best mulig service til kundene dine, og at de vil kreve oppetidsgarantier og inkludere straffeklausuler for nedetid i sine kontrakter. I tillegg kommer svingninger i etterspørsel eller «utbrudd» på grunn av sesongavhengige eller unike hendelser som du må administrere mens du fremdeles oppfyller dine serviceavtaler. Ved å benytte varebaserte IaaS-tilbud fra spesialistleverandører kan du føle deg tryggere ved katastrofegjenoppretting, og de kan gi deg de serviceavtalene og straffeklausulene kundene dine etterspør, slik at du kan fokusere på det du gjør best – utvikling av den unike tjenesten kunden din trenger.

Økning av markedsandel

Etter hvert som markedet blir mer og mer konkurransepreget er det utvilsomt vanskeligere å få tak i nye kunder, men virksomheten din avhenger av dette. ArrowSphere kan hjelpe uansett problemstilling! Ved å putte dine egne tjenester inn i ArrowSphere-katalogen vil du kunne nå et helt nytt fellesskap av potensielle kunder gjennom vårt forhandlernettverk. Utvid ditt fotavtrykk effektivt og kom nærmere nye kunder gjennom ledende datasenternettverk for IaaS-leverandører.

Utvikling av nye tjenester for å forbli konkurransedyktig

Ved å benytte varebaserte IaaS-tilbud gjennom ArrowSphere kan du fokusere ressursene dine på unike løsninger for kundene dine. ArrowSphere SaaS-tilbudene kan utvide porteføljen raskt og kostnadseffektivt, øke andelen av kundebudsjetter og skape mer tilhørighet hos kundene.

Fem spørsmål om ArrowSphere og skytjenester

ArrowSpheres markedsplass for skytjenester